Wat houdt de waarborg onder de Wet-Breyne in?

10 augustus 2020

De wet-Breyne biedt een waarborg in hoofde van de promotor ten voordele van de koper of opdrachtgever. Maar wat houdt deze waarborg precies in?

Wel, de vorm van de waarborg varieert naargelang de promotor een erkende aannemer is of niet.
  • Gaat het om een erkende aannemer, dan wordt een borgsom geplaatst bij de Deposito- en Consignatiekas ten bedrage van 5% van de totale prijs van het gebouw (niet de grond dus). Loopt de uitvoering van de werken vertraging op of wordt (een deel van ) het werk niet uitgevoerd, dan kan de koper of opdrachtgever een beroep doen op de borgsom. Doordat dit echter een vrij beperkte borg is, zal dit vaak niet volstaan om zware kosten te dekken. Dit maakt dat een voltooiingswaarborg voor de koper vaak veel interessanter is.
  • Niet-erkende aannemers moeten in een waarborg voorzien bij een financiĆ«le instelling die overeenkomt met het bedrag dat nodig is om alle voorziene werken te voltooien (voltooiingswaarborg) of met de terugbetaling van alle gestorte bedragen (terugbetalingswaarborg). Als de koper of opdrachtgever de overeenkomst kan laten ontbinden wegens niet-voltooiing van de werken, dan kan hij aanspraak maken op de terugbetalingswaarborg. Wordt de overeenkomst om andere redenen ontbonden, dan is dat niet het geval.

Contacteer ons/

Heeft u een vraag? Wenst u een afspraak? Aarzel dan niet om ons te contacteren, wij helpen u graag verder.

of bel ons op 03 298 02 02
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet uw telefoon/GSM invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.