Trevi Index op 30/06/18: 114.26

03Juli

Zoals we voorspeld hadden, is de TREVI-index ook in het tweede trimester van 2018 lichtjes blijven stijgen om uit te komen op 114,26, na een vijftiental opeenvolgende trimesters van gestaag stijgende verkoopprijzen. Een evolutie die zeker onze aandacht verdient.